ישראל 2020

תכנית עבודה ארוכת-טווח למען יצירת מדינה יהודית טובה יותר

הקדמה  מה זה המסמך הזה ולמה נועד?

פורומים נושאיים פעילים – דיונים ולו”ז מפגשים