על מצוקת הדירות הקטנות בבירה

…שבלמעלה מעשרים השנים האחרונות לא נבנו כמעט דירות קטנות בנות 2 ו-2.5 חדרים בירושלים, למעט בפריפריה העירונית, שגם בה אלה נבנו במשורה. נתון זה חורה במיוחד על רקע תנופת הבניה שאינה פוסקת בירושלים, במסגרתה מאשרת העיריה והועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים תכניות בניה רבות בעיר, לרבות במרכזה, ולרבות תכניות פינוי-בינוי, כשכל אלה אינן כוללות בניית דירות קטנות […] בתל-אביב לדוגמא החל מאוקטובר 2009 נוקטת העיריה מדיניות של אישור תכניות בניה ובניה-מחדש באזורים מסויימים, רק אם הם כוללים 20% של דירות בנות 2-2.5 חדרים. יתרה מכך, בתכניות הבניה שאישרה העיריה בשכונות צפון תל-אביב, הכוללות כ-10,000 דירות בשטח  120 מ”ר האחת בממוצע, יצרה העיריה התניות לתכנית המחייבות את הקבלנים בבניית 4000 דירות בשטח של 50 מ”ר בממוצע האחת…“.

(מתוך טיוטת מכתב לראש העיריה)

בשבועות האחרונים, עת התחדשות “עונת מעברי הדירות”, שוב אנחנו שומעים את אותם הסיפורים. על העדר הדירות הקטנות, על המחירים המאמירים והמופקעים גם כך, על כך שהעיר במו ידיה מדירה את צעיריה בהופכה את הדיור כאן לעל-סף הלא ריאלי. ערים אחרות בעולם, שמרכזיהן עמדו זקנים וגוססים, פתרו את הבעיה באמצעות חוקי עזר עירוניים המחייבים הקצאת אחוז מסויים מכל בניה-קבלנית לדירות קטנות, ואישור תכניות בניה רק אם הן כוללות אחוז מסויים של דירות קטנות. בתל-אביב החל מאוקטובר 2009 אימצו מדיניות זהה, מה שיוצר כרגע תופעה שלא היתה קיימת שם חצי יובל – בניה מאסיבית של דירות קטנות, דירות המתאימות לצעירים וזוגות צעירים. רק ירושלים מקפידה על בניה של דירות יוקרה ודירות ענק בלבד (למעט המקרה של תכנית מתחם משרד החוץ, שהוא זניח בקנה המידה). מה לעשות, ליותר מדי גורמים יש אינטרס בעניין.

פרקטיקה…

גם לנו יש מניה בעיר הזאת, וצריך שיהיה הדבר ברור. שיטה שעבדה לאחרים היא שכל יום, באופן מתוזמן (נגיד ב-12:35 ביום חמישי), הרבה אנשים שלחו פקסים לאחד מהגורמים המשפיעים. במקרה שלנו, ביום אחד זה יהיה לראש העיריה, ביום אחד זה יהיה ליו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, וביום אחר לחברי השדולה למען ירושלים בכנסת. אלה דוגמאות, כמובן. שליחה מאסיבית, בפרק זמן קצר, גורמת לטרדה, אך גם לנִראות. כמובן, חשוב שכל פקס שנשלח יהיה אישי ויכלול חתימה אישית, אחרת זאת סתם הטרדה. צירפתי לבלוג זה דוגמא לפקס לראש העיריה. שימו לב שאתם משנים אותו וחותמים בפרטיכם.

עם התמדה ונחישות, אינשאללה, בסוף נצליח לשנות את העניין כך שמי שמגיע לעיר עוד 5 שנים יהנה ממצב אחר.

פקס ראשון שכולנו שולחים: יום שני, ה-23/8, בין השעות 12:30 ו-13:30 לראש עיריית ירושלים. פרטים בדוגמת הפקס המצורפת!! השתתפותכם חשובה!

דוגמא לפקס

בהצלחה!

נ.ב.

נכון, פקסים זה לא ירוק. פשוט לצערנו דוא”ל לא משיג את האפקט. בנוסף, יש לזכור כי הרבה יותר עצים יכרתו (בארץ, לא בברזיל הרחוקה) אם במקום לתת פתרון אמיתי לבעיה היא תנוצל דמגוגית לצורך בניה מיותרת בפריפריה העירונית כדוגמת תכנית ספדי, בניה שרק תהפוך את העיר לכזאת שאין בה שטחים לצאת עליהם לטיול עם הילדים בשבת בבוקר (=פגיעה באיכות החיים), אך לא תפתור מאום.

גילוי נאות:

אני עוזב את העיר הזאת לטובת בירת הנגב (בן-גוריון אמר), אבל עדיין זה נראה לי מהלך חשוב.

This entry was posted in על סדר היום. Bookmark the permalink.

2 Responses to על מצוקת הדירות הקטנות בבירה

  1. יאיר says:

    גל, אני איתך!

    אולי באמת נצליח להביא לשינוי.

  2. נעמה says:

    גם אני איתכם!! כמו שאמרתי, יש לי עוד לא הרבה זמן לנצל את הפאקס של הצופים, אז יאללה!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *