Monthly Archives: August 2011

תולדות “החפירה” המודרנית

כשקוראים את יומני בן-גוריון שהתרסמו אחרי מותו, אי-אפשר שלא להתרשם מערימות הנתונים. ה”זקן” דרש נתונים, טבלאות, מספרים – וקיבל. בפרוטוקולים של דיוני הממשלה מאז מצויים אין-ספור נתונים ושאלות על הנתונים, ניכרת שאיפה “לרדת לפרטים הקטנים”, להכיר בכך “שאלהים נמצא בפרטים … Continue reading

Posted in בלוג | Leave a comment

החלב כמשל

לפני כמה חודשים זעקה הארץ על מחיר הקוטג’. זעקה מוצדקת על מחירו של מוצר בסיסי מאוד. כמו להרבה בעיות, לבעית מחיר הקוטג’ שני פתרונות, שהם במידה רבה הפוכים זה מזה. החזרת מחיר הקוטג’ לפיקוח (כפי שהיה עד 2006), כך שכל … Continue reading

Posted in בלוג | Leave a comment