Monthly Archives: July 2011

מורה נבוכים: כמה פתרונות שאינם וד”לים למצוקת הדיור

השבוע אמא שלי ביקשה שאסביר לה “למה מצפים אלה שמוחים”. מה הם חושבים שאפשר לעשות. בתגובה נכתב המסמך הזה, שלא המצאתי בו כלום. הכל רעיונות שכתבו גורמי ממשלה שונים (שיכון, אוצר) וכן גורמי מחקר שונים (המ.מ.מ. לדוגמא). Continue reading

Posted in על סדר היום | 8 Comments

גירסה אחרת ל”חוק תחבורה ציבורית ביום המנוחה”

מכיוון שברור שניתן ליצור מנגנון שמשלב את זכויות העובדים, שמירה על ציביון המדינה כיהודית, ותחבורה ציבורית שאינה תחבורת-יוממים בשבת, אנסח כאן את “הצעת חוק תחבורה ציבורית ביום המנוחה טאג” Continue reading

Posted in על סדר היום | 1 Comment