Monthly Archives: May 2011

בלוז לחינוך הציבורי

למי שלא היה שם, בצד של המורה, קשה להסביר את משמעות המספר 42. ולא, לא בהיבט האדאמסי. כשאף ילד לא חולה, ואף מגמה לא בסיור מחוץ לבית-ספר, השולחן שלך, המורה, הוא בהכרח גם השולחן של זוג התלמידים שבשורה הראשונה. כשכולם … Continue reading

Posted in על סדר היום | 8 Comments