Monthly Archives: August 2010

“אם יש לך בייצים כנס ותראה שאני עוצר אותך”

כנראה שאת המשפט הזה לא הייתי מעז להגיד לעולם לתלמיד שלי בבית-הספר. מריו, שוטר שלם במשטרה, אמר לי אותו היום כי … רציתי להכנס למעין. וכבר אומר – דיברתי יפה, בנימוס ולא בחוצפה. את השיחה התחלתי ב”חבר צהריים טובים” וככה … Continue reading

Posted in בלוג | 1 Comment