Monthly Archives: June 2010

בעקבות פרשת עמנואל

פרשת עמנואל מחייבת אותנו בשני דיונים נפרדים, זה הדן בשאלת הגזענות מחד, וזה הדן בשאלת מקור הסמכות במדינה מאידך. שני הדיונים, וכל אחד מהם בנפרד, מביאים אותנו להתייצב במוצאי שבת בהפגנה. שאלת מקור הסמכות פרשת עמנואל, כמו פרשות דומות בעבר, … Continue reading

Posted in בלוג | Leave a comment

על מצוקת הדירות הקטנות בבירה

“…שבלמעלה מעשרים השנים האחרונות לא נבנו כמעט דירות קטנות בנות 2 ו-2.5 חדרים בירושלים, למעט בפריפריה העירונית, שגם בה אלה נבנו במשורה. נתון זה חורה במיוחד על רקע תנופת הבניה שאינה פוסקת בירושלים, במסגרתה מאשרת העיריה והועדה המחוזית לתכנון ובניה … Continue reading

Posted in על סדר היום | 2 Comments