Monthly Archives: April 2010

סוף לחינוך לאהבת הארץ “דרך הרגליים” – נקווה שלא!

“…חייבים לצרף יותר צעירים למורשת הציונית ולקיים משיכה מתמדת של הזדהות עם עם ישראל וארץ ישראל […] הדבר הפשוט ביותר שהכרנו אותו ולא נס ליחו: לחבר את קרקע המציאות שלנו דרך הרגליים. להכיר את הארץ. לטייל בה. לי ברור שאם … Continue reading

Posted in על סדר היום | 1 Comment

“אותה נסיעה בחצי המחיר”

מזה תקופה ארוכה אנחנו מנסים כל פעם להעלות מחדש לסדר היום הציבורי את סיפור המחירים המוזלים של קווי המהדרין. נבהיר שוב, אין לנו כל צרות עין כלפי החרדים, פשוט אנחנו רוצים גם. כשקו 972 של אגד הנוסע מהשכונות החרדיות בירושלים … Continue reading

Posted in על סדר היום | Leave a comment